Swedish-GLAMwiki-stats

Wikipedia statistics for Swedish GLAM institutions (Galleries, Libraries, Archives & Museums)

View the Project on GitHub Ambrosiani/Swedish-GLAMwiki-stats

Swedish #GLAMwiki stats

Current stats: 2019-10-21

(comparison is with 2019-01-31)

institution files used
Riksantikvarieämbetet 185931 (+207) 4512 (+620)
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 46350 (+3) 2309 (+113)
Nordiska museet 12345 (+277) 863 (+208)
Musikverket 6021 (+1461) 302 (+94)
Nationalmuseum 5448 (+36) 4746 (+54)
Statens museer för världskultur 4624 (+31) 268 (+50)
Statens maritima museer 3766 (+975) 514 (+203)
Kungliga Biblioteket 2534 (+6) 31 (±0)
Historiska museet 1172 (+1128) 32 (±0)
Armémuseum 1119 (+141) 572 (+41)
Tekniska museet 1061 (+28) 219 (+26)
Work With Sounds (Arbetets museum) 910 (±0) 66 (+2)
Riksarkivet 679 (+1) 103 (–5)
Flygvapenmuseum 366 (+27) 139 (+9)
Spårvägsmuseet 246 (±0) 63 (+1)
Upplandsmuseet 87 (+4) 21 (+3)
Regionarkivet 74 (±0) 24 (±0)
Internetmuseum 64 (±0) 21 (±0)
Stockholms stadsarkiv 57 (+5) 47 (+5)
Skellefteå museum 57 (±0) 42 (±0)
Brunnsmuseet 53 (–2) 9 (+2)
Riksutställningar 37 (±0) 4 (±0)
Stockholms stadsmuseum 35 (+3) 34 (+6)
Länsmuseet Gävleborg 11 (+6) 8 (+3)
Vänersborgs museum 5 (+4) 1 (±0)
Falbygdens museum 1 (+1) 1 (+1)
Järnvägsmuseet 167 (+160) 11 (+5)

Update log

List of institutions